Yayınlar

Kahvenin Yayılışı Sufîlerin Etkileri

Kahvenin Yayılışı Sufîlerin Etkileri, Sufî, kavram olarak tasavvuf yolunda nefis mücadelesini sürdürmekte olanlara mürit ve mutasavvıf ehli kişilerin, nefisleriyle yapmış oldukları mücadeleleri tamamlayıp kemale ermiş olanlarına denilmektedir.Sufîlik, İslamiyet’in ilk yıllarındaki dünyeviliğine bir tepki olarak çıkmış olsa da, müritleri, toplumdan kendini soyutlamayı doğru bulmazlardı. Toplumdan kopuk bir yaşamdan ziyade bizzat toplumun bir parçası olduklarını asla unutmazlardı. Öyle ki 1454'de Habeşistan dağlarından getirilen kahve tohumlarıyla dervişlerin büyük bahçeler kurdukları söylenir.
Yemen’deki sufî cemaatleri hiçbir zaman dışa kapalı bir anlayışa sahip olmadıkları gibi dinsel törenlere günlük uğraşlarının elverdiği ölçüde katılırlardı. Bu sebepten müritlerin yapmış oldukları faaliyetler bir nevi boş zaman dervişliği idi. Bu anlayışa sahip olan müritleri için tarikata yahut tekkede yapılan törenler hiçbir zaman gizlenmesi gereken ayinler olarak görülmedi.
ibadetlerini gen…

İşyerinde Cinsel Taciz

Yeni Medyanın Özellikleri

Efsaneler söylenceler neler neler

Kahvenin ekonomik olarak en önemli iki türü

Espresso ve Espresso bazlı içecekler

İlk Sinemalar

Sesli Sinemanın Doğuşu

Dünya sinema tarihi sinemanın tarihçesi

Demeter ve Persephone

Kahve çeşitleri nelerdir

Kahve tanımı

Kahve hasadı ve kavrulması